Házirend

A jelen Házirend célja, a BodyFit Infra Stúdióban tartózkodó, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő Vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a Vendégek számára biztosított magas színvonalú kiszolgálás érdekében, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk.

Általános információk
A BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásainak igénybevételével a Vendég a jelen Házirendet kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy köteles a Házirendet mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásait. A Vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetők a Házirend betartását jogosultak bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni. A jelen Házirend a BodyFit Infra Stúdió helyszínén (1202 Budapest, Nagykőrösi út 109. (az emeleten) kifüggesztve, illetve a www.bodyfitinfrastudio.hu weboldalon érhető el.

A jelen Házirenddel kapcsolatos felvilágosítás, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos információ kérhető, illetve panasz tehető az alábbi elérhetőségen:
Postacím: 1202 Budapest, Nagykőrösi út 109. (BodyFit Infra Stúdió)
Mobiltelefon: +36 (70) 636 7838
E-mail cím: bodyfitpesterzsebet@gmail.com

Általános szabályok
A BodyFit Infra Stúdió területe, illetve szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók. A Vendégek a BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásait kizárólag saját felelősségre vehetik igénybe.

Bejelentkezni az adott szolgáltatásra írásos, telefonos és online formában van lehetőség. Bejelentkezésre elsődlegesen a Szolgáltató hivatalos weboldalán (https://www.bodyfitinfrastudio.hu/bejelentkezes) illetve Facebook oldalán keresztül (BodyFit Infra Stúdió Pesterzsébet) és telefonon/viberen a +36(70) 636 7838 telefonszámon vagy e-mailben (bodyfitpesterzsebet@gmail.com) van lehetőség.

A BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni. Kettő vagy annál több időpont előre foglalására, csak bérlet megváltása esetén van lehetőség. A bérletek érvényességének kezdete a vásárlás időpontja. A bérletek érvényessége a vásárlás napjától számított 5 hétig (5 alkalmas bérlet), 8 hétig (12 alkalmas bérlet), 10 hétig (20 alkalmas bérlet) érvényesek. Amennyiben a vásárlástól számított 15 napon belül a bérlet első alkalma nem kerül felhasználásra, akkor a bérlet lejártnak minősül, melynek árát nem áll módunkban visszatéríteni. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza. Kizárólag érvényes orvosi igazolással van lehetőség a bérlet meghosszabbításra, melynek ideje maximum 14 nap. Évente egy felhasználó esetén maximum egyszer lehetséges a bérlethosszabbítás igénylése. Az Üzemeltetők a változtatás jogát fenntartják.


A BodyFit Infra Stúdió első alkalommal történő igénybevételére vonatkozó szabályok

A BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásainak első alkalommal történő igénybevételekor a Vendég kitölt egy egészségügyi regisztrációs lapot, melyen feltüntetésre kerülnek az alábbi adatai: név, életkor, e-mail cím, telefonszám. A regisztrációs lapon feltüntetett adatok számítógépen rögzítésre kerülnek. A Vendég a szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha a regisztrációs lapját a recepción leadta és ezzel tudomásul veszi a jelen Házirendben foglaltakat, valamint hozzájárul adatainak a regisztráció és beléptetés érdekében történő kezeléséhez a mindenkor érvényben lévő Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatnak megfelelően. A regisztrációs lapon megadott adatokat kizárólag a nyilvántartás érdekében, illetve választás esetén marketing anyagok megküldése érdekében, a külön adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint vannak nyilvántartva és használva.

A Vendég az általa lefoglalt időpontot a szolgáltatás megkezdése előtt legalább 1 órával, igazolható módon módosíthatja, lemondhatja díjmentesen (e-mail, sms, viber, messenger).  Az 1 órán belül lemondott szolgáltatás díját a Vendég köteles haladéktalanul megtéríteni Üzemeltetők felé. A szolgáltatás ellenértékét abban az esetben is maradéktalanul köteles megtéríteni a Vendég, ha az előre lefoglalt időpontban nem jelent meg.
Üzemeltetők az öltözőkben elhelyezett tárgyakért, illetve a BodyFit Infra Stúdió egyéb területén, vendégek által elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal.
Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, vagy egyéb elektronikai eszközök, ékszerek) ne hagyják őrizetlenül!

A Szolgáltató felhívja a figyelmet az Ügyfelei részére, hogy az ügyfélfogadásra nyitva álló helységekben (kivéve vizesblokkok és öltözők) emberi élet / testi épség / személyi szabadság / üzleti titok védelme / vagyonvédelem érdekében a Szolgáltató elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé. A Szolgáltató által alkalmazott eszközök az Ügyfelek tevékenységét is rögzítik. A BodyFit Infra Stúdió kamerákkal megfigyelt terület, így a BodyFit Infra Stúdió területére való belépéssel az Ügyfél a hozzájárulását adja a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ügyfelünk nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a BodyFit Infra Stúdió kamerával megfigyelt területére.

A Vendégek a BodyFit Infra Stúdió területén elhelyezett gépeket (Fekvőbicikli, Ülőbicikli és Elliptikus Taposó, Body Roll nyirokmasszázs gép) rendeltetésszerűen kötelesek használni. Ezen gépek megrongálódása miatt a Vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltetők felé. Szintén anyagi felelősséggel tartozik a Vendég az egyéb Üzemeltetők tulajdonát képező ingóságokban okozott károkért.

Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a BodyFit Infra Stúdiót nem látogathatja. Várandós nő a BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásait nem veheti igénybe.

A BodyFit Infra Stúdió teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás.

A BodyFit Infra Stúdió területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltetők által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.

A BodyFit Infra Stúdió területén kizárólag az Üzemeltetők előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag).

Tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, verekedés, fenyegetés, más vendégek edzését zavaró viselkedés.

A BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásait a gépek állagmegóvása miatt 130 kg testsúly alatti Vendégek tudják csak igénybe venni.

A BodyFit Infra Stúdió területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.

A BodyFit Infra Stúdió jogosult a Házirendet megsértő személyeket a szolgáltatásainak további igénybevételétől eltiltani. A szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott Vendég az Üzemeltetőkkel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Az öltözőben, vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók. A lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

A BodyFit Infra Stúdió területén kizárólag a BodyFit Infra Stúdió sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt, továbbá törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.

Tilos az Üzemeltetők előzetes jóváhagyása nélkül a BodyFit Infra Stúdióban az edzések alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.
A talált tárgyakat minden vendég köteles a recepción jegyzőkönyv mellett leadni.

A gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a személyzet utasításainak megfelelően lehet használni. Saját biztonságuk és a gép üzemszerű működésének érdekében, csak a személyzet által engedélyezett beállításokat módosíthatják. A gépeket csak a személyzet indíthatja el. A gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek használata során figyelembe kell venni a vendég saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét.

A BodyFit Infra Stúdiót kizárólag tiszta és a gépek igénybevételére alkalmas sportöltözetben (tiszta talpú edzőcipő, fürdőruha alsó vagy rövidnadrág, sportmelltartó vagy fürdőruha felső és pamut póló) vehető igénybe, utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő viselése nem megengedett. A gépeken törölköző használata kötelező.

A BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásait igénybe vevő Vendég a szolgáltatás igénybevételével, illetve a jelen Házirend elfogadásával ingyenesen, azaz bármilyen díjazási igény vagy díjkövetelés nélkül kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltetők (illetve társvállalatai, valamint a megbízásából eljáró más személy, alvállalkozó stb.) a BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásainak, tevékenységének bemutatása, illetve népszerűsítése érdekében a BodyFit Infra Stúdió területén esetlegesen képmását tartalmazó mozgókép- és a fényképfelvételeket („Felvételek”) készítsen és a Felvételeket, vagy azok bármely részletét az Üzemeltetők kizárólag a fenti cél érdekében nyomtatott kiadványokban, plakátokon, illetve az interneten – így különösen, de nem kizárólag a BodyFit Infra Stúdió hivatalos weboldalán, Facebook közösségi oldalán, valamint az Instagram közösségi oldalán – tetszőleges példányszámban és tetszőleges alkalommal, időbeli korlát nélkül, Magyarország területén közzétegye, terjessze és többszörözze, továbbá belső céges anyagokban, illetve referenciaanyagként a tevékenységével kapcsolatos szakkiadványokban és –anyagokban, szakkiállításokon, -vásárokon, közzétegye. A többszörözés joga magában foglalja a Felvételek, illetve a felhasználásukkal készített plakát vagy egyéb anyag képfelvételen, továbbá számítógéppel, illetőleg elektronikus adathordozóra való másolásának jogát is.

A fentiekre tekintettel a BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásait igénybe vevő Vendég a fenti megjelenésekkel, illetve felhasználásokkal kapcsolatban az Üzemeltetőkkel, társvállalataival, alvállalkozóival és egyéb harmadik személyekkel szemben semmilyen díj-, költség-, személyhez fűződő jogokért járó díj-, illetve egyéb követelést vagy igényt nem támaszthat.

A BodyFit Infra Stúdió szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.

A BodyFit Infra Stúdió Vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe, a szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a gépek használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha ezen felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.

A BodyFit Infra Stúdió nem vállal felelősséget a területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

A BodyFit Infra Stúdió Üzemeltetői fenntartják a jogot, az általános Vendégkör kizárásával – a komplexum egész vagy részterületein – zártkörű rendezvények lebonyolítására. Az éves rendelkezésre állás 98 %.

Teendők rendkívüli esemény esetén, tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó észlelésekor
A tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó: A tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni, távozáshoz a legközelebb levő kijáratot kell igénybe venni. Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, az Üzemeltetők engedélyével lehet visszatérni.

Rendkívüli esemény, baleset
Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a BodyFit Infra Stúdióban tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy az ott található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a BodyFit Infra Stúdió működésében komoly zavart okoz.

Rendkívüli eseménynek minősül különösen
tűzeset, robbanás;
robbantással való fenyegetés;
A BodyFit Infra Stúdió dolgozói vagy Vendégei által illetve ellenük elkövetett bűncselekmény vagy annak kísérlete;
halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;
rendkívüli áram- és üzemszünet;
elemi kár.

Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciós kollégát, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken

  • Mentők: 104
  • Tűzoltóság: 105
  • Rendőrség: 107
  • Általános segélyhívó: 112

Rendkívüli esemény alkalmával, amennyiben az edzés 2/3-a már teljesült, akkor az edzés megtartottnak tekintendő.

A jelen Házirend megváltoztatásának jogát az Üzemeltetők fenntartják, a mindenkori Házirend a BodyFit Infra Stúdió helyszínén, illetve a www.bodyfitinfrastudio.hu weboldalán elérhető.